01 Ocena lokalu pod kątem atrakcyjności i dopasowania do sieci (położenie, wielkość, układ, sąsiedztwo)
line_arrow
02 Opracowanie kosztorysu
line_arrow
03 Przedstawienie zasad współpracy na podstawie
podręcznika know how
line_arrow
04 Podpisanie umowy
line_arrow
05 Projekt sklepu
line_arrow
06 Aranżacja lokalu
line_arrow
07 Szkolenie
line_arrow
08 Zatowarowanie
line_arrow
09 Event otwarcia
line_arrow
10 Samodzielne funkcjonowanie sklepu na podstawie
podręcznika know-how oraz planu marketingowego
we wsparciu opiekuna franczyzobiorcy
Następna strona: Wybierz model sklepu >>